Brandbeveiliging begint bij preventie

[
scroll

Brandbeveiliging ten tijde van het Corona virus!

Het coronavirus heeft geleid tot strenge maatregelen waardoor verschillende ondernemingen, maar ook bewoners van gebouwen allerhande, hard getroffen worden. Het is zeer waarschijnlijk dat U, waarde klant, ongeziene maatregelen heeft genomen met een impact op zowel Uw professioneel als Uw privé leven.

Wij, Statamat, denken en leven met U mee daar wij ook werken aan veiligheid, Uw brandveiligheid! Daarom hebben we besloten om geen compromissen te sluiten betreffende Uw (brand)veiligheid en blijven ter beschikking staan om er voor te zorgen dat Uw brandbeveiligingssystemen onderhouden en gekeurd blijven.

Echter, onze mensen moeten dit onder veilige omstandigheden kunnen blijven doen. Daarom vragen wij U om de directieven zoals opgelegd door de Federale overheid te volgen, met in het bijzonder het naleven van het houden van een afstand van 1.5 meter met onze medewerker. Verder heeft ons personeel alle middelen en producten bij zich om regelmatig hun handen te wassen alsook te desinfecteren.

Onze werkzaamheden en nazichten kunnen normaal doorgaan zowel bij U als in ons magazijn.

Onze planning wordt de komende wel prioritair opgesteld zodat druk bezochte plaatsen worden vermeden, en wordt er extra aandacht gegeven aan de algemene preventiemaatregelen die van kracht blijven. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van U en van ons.

Veiligheid begint bij preventie! 

Statamat, Gecertificeerde oplossingen in brandbeveiliging

Statamat NV werd in 1982 opgericht en sindsdien heeft het gamma producten en diensten zich uitgebreid naar alle technieken die bijdragen tot de brandveiligheid in gebouwen.

Statamat levert aan diverse doelgroepen: groothandel, installateur, industrie, KMO, zelfstandigen, vrije beroepen, particulier, overheid, brandweer, gebouwenbeheer, scholen, rust- en verzorgings- en ziekenhuizen, immobiliën… Kortom al wie nood heeft aan brandbeveiliging.

Wij staan eveneens in voor een gecertificeerde plaatsing alsook onderhoud van onze producten. We werken enkel met bevoegde technici die na een grondige opleiding, erkend worden door Apragaz. Net zoals al onze toestellen gecontroleerd en gecertificeerd zijn volgens Belgische en Europese normen waardoor ze het Benor label mogen dragen!

Met andere woorden, Statamat brandbeveiliging staat voor veiligheid met kennis van zaken!

Kwaliteitsvolle en innovatieve producten

Het is de ambitie van Statamat om een oplossing te bieden aan al uw problemen in brandbeveiliging. Daartoe volgen wij steeds de nieuwste ontwikkelingen, producten en technieken van dichtbij op.

Wij besteden eveneens veel aandacht aan de certificering, de kwaliteit en het installatiegemak van onze producten en diensten. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke software voor het beheer van producten bij onze klant, de installateur en de gebouwenbeheerder en evalueren deze continu.

Onderhoud en herbeproeving

 • Onderhoud en controle van alle brandbeveiligingstechnieken;
 • Nazien, testen en herconditioneren van CO²-, ademlucht–, en duikflessen.

Opleiding en advies

 • Basisopleiding brand: Zowel theorie als praktijk.
 • Opleiding op maat… Advies in signalisatie en evacuatieplannen. 

Studie, planning, uitvoering en dienst na verkoop

 • Eigen studiedienst voor projecten in het ontwerpen en berekenen van detectie-, rwa– en blussystemen.
 • Zeer goed opgeleide technici, dus bevoegde personen, die instaan voor een vlekkeloos onderhoud van apparaten en systemen.

Nazicht en keuring van duikflessen

We blijven, net zoals in 2021, meer inspecties inplannen zodat de lever- en wachttijd kort blijven. Dit initiatief werd ferm gesmaakt door jullie, en gaan we zo houden! 

De keuringen gebeuren in samenwerking met Apragaz! Jullie enige garantie van een kwalitatief werk uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap, maar vooral volgens ALLE voorschriften van de geldende normen!

Ontdek de keuringsdata’s hier.

Nieuwe “Codex over het welzijn op het werk”

De bruikbaarheid van draagbare brandblussers hangt grotendeels af van een behoorlijk onderhoud en het juiste gebruik. Het is dan ook van levensbelang dat deze toestellen door competente personen en bedrijven onderhouden worden om hun vlekkeloze werking te blijven garanderen. Alleen bedrijven die gecertificeerd werden volgens NBN S21-050, zoals Statamat, bieden een garantie van goede uitvoering.

Er is geen groter gevaar dan een vals gevoel van veiligheid!

Sinds 28 april 2017 is er een gloednieuwe Codex over het welzijn op het werk. De datum waarop de Koning zijn handtekening zette onder deze nieuwe Codex, is niet toevallig: “werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk”.

Een belangrijk aspect van deze nieuwe wet is “onderhoud van brandbeschermingsmiddelen en veiligheidsmateriaal”. Statamat NV is hiervoor Apragaz en ISO 9001 gecertificeerd. De competente en gekwalificeerde personen van Statamat beschikken over de nodige kwalificaties en getuigschrift om uw materiaal in een optimale staat te houden.

Helemaal voorbereid zijn op het ergste?

Veiligheid op de werkvloer is cruciaal en bij wet verplicht. Daar hoort ook een duidelijke signalisatie bij. Een optimale signalisatie bestaat uit een noodverlichting en veiligheidspictogrammen. Dankzij een goed werkende noodverlichting, kan een eventuele evacuatie vlot en veilig verlopen en ook de veiligheidspictogrammen kunnen levens redden. Sommige veiligheidspictogrammen zijn bij wet verplicht en maken deel uit van de Europese of nationale regelgeving. Zo moet je alvast in elke ruimte de  nodige evacuatiepictogrammen bevestigen.

Hiertoe dient alles eraan gedaan te worden om:

 1. Een brand te voorkomen.
 2. De veiligheid te verzekeren en indien nodig een snelle evacuatie van de werknemers en alle op de werkvloer aanwezige personen te verzekeren zonder hen in gevaar te brengen.
 3. Vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te voorkomen.
 4. De schadelijke gevolgen van een brand te beperken.
 5. De tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Daartoe moeten de juiste en jaarlijks goed onderhouden blusmiddelen op de juiste plaats staan en goed zichtbaar te zijn. Wat noodzakelijk is om elke beginnende brand te bestrijden. Voor een degelijke controle van de blussers, kan men steeds terecht bij een Apragaz-gecertificeerd bedrijf zoals Statamat. Apragaz auditeert of de onderhoudsfirma’s van blusapparaten de controles doen conform de norm NBN S21-050.

Heeft dit bedrijf, net als Statamat, bovendien nog een FISQ-certificaat, dan ben je gerust dat de haspels ook conform de norm EN 671 gecontroleerd worden. Hierdoor kan men de schadelijke gevolgen van een brand beperken en de continuïteit van het bedrijf garanderen. Ook de signalisatie is hierbij zeer belangrijk.

Door een optimale signalisatie conform ISO 7010 en goed werkende noodverlichtingen te voorzien, kan een eventuele evacuatie vlot en veilig verlopen, waardoor levens gered kunnen worden. Tevens vergemakkelijken deze ook de mogelijke tussenkomst van de hulpdiensten. Hiervoor dienen ook de noodverlichtingen regelmatig gecontroleerd worden. Kortom, met een gerust hart brandblussers, haspels, detectie, en pictogrammen aankopen en laten onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap!

Dat kan bij het bevoegd bedrijf Statamat NV.
Statamat hanteert hiervoor de volgende normen als richtlijn:

 • NBN S21-050 (brandblussers)
 • NBN S21-100 (branddetectie)
 • NBN EN 671-3 (brandhaspels)
 • ISO 7010 (noodsignalisatie)
 • ISO 79 (noodverlichting)

Brandbeveiliging met kennis van zaken

Contacteer ons

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 – Fax 09 255 53 39
info@statamat.be

  Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
  Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
  info@statamat.be