Opleiding & advies

Statamat wil de kennis en ervaring die we verzamelden graag delen via de opleidingen en adviezen die we aanbieden. Wij volgen steeds de meest recente stand van de techniek, normering, regelgeving en wetgeving en bieden een vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingen. Het is immers aan de klant om op basis van zijn gefundeerde risicoanalyses de beste oplossing in brandveiligheid te kiezen.

Brandbeveiliging gaat veel verder dan alleen het installeren van interventiemiddelen of het ingrijpen in de structuur van het gebouw.

Meer en meer begint men in te zien dat het gedrag van de mens bij een brand van zeer groot belang is bij ontdekking, interventie, evacuatie. Het opleiden en oefenen van personenen kan een wereld van verschil maken in het beperken van schade en slachtoffers.

Bij oefeningen komen er ook steeds pijnpunten aan het licht die aanleding geven tot nuttige aanpassingen.

STATAMAT levert advies bij o.a. het opstellen van evacuatieplannen en het aanbrengen van signalering, assisteert bij de uitvoering van oefeningen en de evaluatie ervan, en geeft verschillende soorten opleiding.

Wij leveren ook ondersteuning door middel van onze FireStat webapplicatie voor inventariseren en opvolgen van de brandbeveiligingstechnieken (brandblussers, brandhaspels, detectie, noodverlichting, rook- en warmteafvoer,…). Zo heeft de preventieadviseur live en online de gewenste informatie beschikbaar. Inventarisatie op plan is mogelijk.

Wij geven ook graag ondersteuning bij het maken van risicoanalyses brand en het aanbieden van oplossingen hiervoor.

Opleiding brandveiligheid

Door kennis brand voorkomen en bestrijden. Dat is het ultieme doel van de (basis)opleidingen brand die wij aanbieden. Elke werknemer moet kunnen ingrijpen bij een begin van brand, en zo de risico’s helpen beperken, zowel voor zichzelf als voor de collega’s..

STATAMAT beperkt zich niet tot het aanbieden van allerlei materiaal om brand te bestrijden of te voorkomen, maar verstrekt u ook de nodige opleiding om dit materiaal te gebruiken.

Meer en meer bedrijven zorgen er onder invloed van de evoluerende wetgeving voor dat al hun personeel een basisopleiding brandveiligheid kan meemaken, en zorgen er ook voor dat deze kennis niet verloren gaat door regelmatig een opfrissingscursus te organiseren. De inhoud van de opleidingen kan op maat aangepast worden.

De standaard opleiding brandveiligheid bestaat uit een theoretisch gedeelte van 30 à 45 minuten over de elementen die nodig zijn om een brand te hebben (vuurdriehoek) en hoe daarop in te grijpen, de onderverdeling van de brandstoffen (brandklassen) en hun specifieke eigenschappen, de verschillende beschikbare blusmiddellen en hoe die ingrijpen op de brand, de keuze van het blusmiddel en het gebruik van de verschillende types brandblussers, hoe reageer ik bij brand. Na deze theoretische uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling worden de verschillende deelnemers aangemoedigd om zelf een brandhaard te blussen, onder gecontroleerde en beveiligde omstandigheden. De instructeurs beschikken over de nodige ervaring en kennis op het gebied van brandbestrijding.

Contacteer ons

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 – Fax 09 255 53 39
info@statamat.be

    Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
    Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
    info@statamat.be