Onderhoud & herbeproeving

Onderhoud & herbeproeving

Statamat staat in voor onderhoud van brandblussers, brandhaspels, noodverlichting, branddetectie, rook- en warmteafvoersystemen, blussystemen, kortom, alle technieken voor brandbeveiliging! Wij volgen de geldende normen en behaalden ook de van toepassing zijnde certificaten hiervoor. Wij staan zelf in voor de hydraulische druktesten op CO²-brandblussers, duikflessen en ademluchtflessen. Ons VCA-certificaat getuigt dat wij hierbij veilig werken.

Men moet er zich van bewust zijn dat de bruikbaarheid van draagbare brandblussers grotendeels afhangt van een behoorlijk onderhoud en het juiste gebruik. Het is van levensbelang dat deze toestellen door competente personen en bedrijven onderhouden worden, om hun vlekkeloze werking te garanderen. Er is geen groter gevaar dan een vals gevoel van veiligheid! Daarom is het belangrijk onderhoud te laten uitvoeren door bedrijven die gecertificeerd werden volgens NBN S21-050. Alleen op deze manier heeft U een garantie van goede uitvoering.

Ook brandhaspels moeten jaarlijks gecontroleerd worden en 5-jaarlijks een druktest op 12 bar ondergaan.

Wij vestigen dan ook graag uw aandacht op uw taken als verantwoordelijk persoon binnen de NBN S21-050 , KB 28/03/2014 & de NBN EN 671-3 :

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren om er zich van te vergewissen dat brandblusser en/of haspel

– zich op de aangegeven plaats bevindt,
– goed zichtbaar en bereikbaar is
– voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing
– kennelijk niet beschadigd is
– wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze niet verbroken zijn

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie. De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25-8°) dienen de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregsitreerd te worden in een logboek.

Statamat NV behaalde ook het VCA-certificaat, ter bevestiging dat wij veilig werken. Onze technici die aan of in de buurt van elektrische installaties moeten werken behaalden een BA4 of BA5 certificaat.

In zijn 30-jarig bestaan heeft Statamat NV naast de typische brandbeveiligingstaken ook een sterke reputatie opgebouwd in een aantal nevenactiviteiten. Zo komt de door ons opgebouwde ervaring in het uitvoeren van de hydraulische druktesten op CO²-brandblussers, ook wel herbeproeving genaamd, ook zeer goed van pas bij het herkeuren van andere flessen. Wij kunnen instaan voor het herkeuren, reinigen, in- en uitwendig zandstralen, grondverven en schilderen van ademluchtflessen en duikflessen. Wij doen dit reeds vele jaren voor brandweer, duikshops, duikclubs, duikscholen en particulieren. Er wordt wekelijks getest en de attesten zijn onmiddellijk beschikbaar bij afhaling van de flessen.

Contacteer ons

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 – Fax 09 255 53 39
info@statamat.be

    Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
    Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
    info@statamat.be