Certificaten

VCA* certificaat

Na het ondergaan van een diepgaande hercertificatieaudit door KIWA ontving Statamat op 13 september 2018 het nieuwe VCA* certificaat, geldig tot 12 september 2021.
Een garantie dat Statamat veilig werkt, en ook onze mogelijke onderaannemers!

Verlenging Certificaat NBN S21-050

Op 4 december 2017 ontving Statamat na de jaarlijkse opvolgingsaudit een nieuw certificaat geldig tot 1 december 2018. Daarmee is Statamat reeds sedert 2008 een erkend onderhoudsbedrijf Niveau 1 volgens de NBN S21-050 (2002).

Door uitreiking van het certificaat N°08/BE/1616-8-Rev0 bevestigde Apragaz dat het kwaliteitssysteem toegepast door Statamat voor het onderhoud van draagbare brandblussers en het uitvoeren van herbeproevingen geëvalueerd werd en conform bevonden werd aan de eisen van de norm NBN S21-050 (2002).

ISO9001:2015 certificaat

Op 4 december 2017 schreef Apragaz na een volledige hercertificatieaudit voor Statamat een nieuw ISO9001:2015 certificaat uit, geldig tot 5 maart 2021.

Statamat behaalde zo een hercertificering volgens de nieuwe versie 2015 van de norm ISO9001 en dit voor het toepassingsgebied “Studie, verkoop, installatie en onderhoud van brandblusapparaten, RWA-, detectie- en blussystemen, en andere brandbeveiligingstechnieken. Opleiding en advies betreffende brandveiligheid.” Hiermee bewijzen wij opnieuw hoeveel belang wij hechten aan de kwaliteit van onze producten en diensten.

Veiligheid met kennis van zaken

Contacteer ons

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 – Fax 09 255 53 39
info@statamat.be

    Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
    Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
    info@statamat.be