De NBN S21-050 is een Belgische norm die handelt over de “Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers”. Deze is in 2002 in voege gestreden en moet als bevoegd bedrijf toegepast worden. Draagbare brandblussers zijn zeer belangrijk in de brandbeveiliging en brandbestrijding. Deze middelen worden gebruikt bij de eerste momenten bij de ontwikkeling van een brand. Hun directe bereikbaarheid, draagbaarheid, en goede werking laten een snelle tussenkomst toe.

Het is uitermate belangrijk om te beseffen dat de doeltreffendheid van een draagbare brandblusser in grote mate afhangt van een behoorlijk onderhoud, van een correct gebruik, en van de overeenstemming van de brandblusser met het gevaar. Deze overeenstemming wordt bepaald door de aard en de grootte van de brandblusser in verhouding van de omgeving en type branden, maar ook van de keuze van de opstelling en de plaatsaanduiding d.m.v. pictogrammen.

De norm bepaalt de algemene richtlijnen betreffende hoe en wanneer nazichten dienen uitgevoerd te worden door de verantwoordelijke persoon alsook hoe het onderhoud van de draagbare brandblussers door een bevoegd persoon uitgevoerd dient te worden.

De certificatie van bevoegde ondernemingen, die in werking treedt door het document hiernaast, heeft tot objectief de kwaliteit van het onderhoud van draagbare brandblussers te verbeteren en te uniformiseren door de bekwaamheid van de onderhoudsondernemingen naar een hoog niveau te brengen. Door regelmatige (na)controles wordt dit hoog bekwaamheidsniveau nagestreefd mede door het opleggen van audits en controles op uit te voeren steekproeven door een onafhankelijk organisme.

Statamat NV heeft met brio bovenvermelde controles en audit doorstaan, en kan heden met veel trots ons (ver)nieuwde certificaat tonen!

Een bevoegd bedrijf, dat maakt het verschil.

Praten over veiligheid met kennis van zaken!