Elec 2S en elec 5KS

Draagbare CO2 brandblusser met 2 of 5 kg CO2. Bijzonder geschikt voor gebruik op elektrische installaties en elektronische apparatuur, en voor kleine niet-gloeiende vuurhaarden, vb. vloeistoffen. Niet geschikt voor vuurhaarden met vaste brandstoffen waar een gloed gevormd wordt!

Belangrijke kwaliteitskenmerken

 • Aluminium drukhouder voorzien van een weersbestendige verflaag in RAL3000.
 • Bovenkant van de blusser voorzien van grijs ogief (conform A.R.A.B.).
 • Gemakkelijk te hanteren en direct inzetbaar.
 • Knijpkraan uit geperst messing voorzien van een veiligheidsventiel tegen overdruk.
 • Door de mogelijkheid de blusstraal naar keuze te onderbreken d.m.v. het bedieningselement aan de handgreep kan men zuinig zijn met het blusmiddel.
 • Sneeuwvormer uit slagvaste kunststof, geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -85°C en +60°C.
 • Verhoogde doeltreffendheid van de sneeuwvormer door zijn speciale vormgeving (combinatie cilindrisch en kegelvormig).
 • Onschadelijk voor mens en milieu.
 • Beperkt aantal onderdelen, bijgevolg goedkoop in onderhoud.
 • Goedgekeurd volgens EN3
 • Eenvoudig gebruik: veiligheidspin uittrekken, spuitkegel op de vlammenbasis richten, knijpkraan indrukken.

Toepassingsgebied
Bijzonder geschikt voor alle elektrische installaties en centrales in gesloten ruimte en op korte afstand in open ruimte.
Geschikt voor het blussen van niet gloeiende vuurhaarden, waar na het blussen de productie zonder enig tijdsverlies en zonder sporen na te laten moet kunnen hervat worden.

Eigenschappen van CO2 als blusmiddel
CO2 is inert gas dat door substitutie van de omgevende lucht een verstikkende werking heeft op de brand. Door de expansie van de CO2 tijdens het blussen verkrijgt men bijkomend een afkoeling tot -79°C. CO2 werkt in op twee elementen van de branddriehoek, namelijk op het percentage aanwezige zuurstof en op de temperatuur, het blust een brand alsof men een kaars uitblaast.

Voorzorgen
De blustoestellen met CO2 zijn gevoelig aan grote temperatuursstijgingen en mogen dus niet in de buurt van warmtebronnen geplaatst worden. Bij temperaturen boven +50°C treedt automatisch het veiligheidsventiel in werking en loopt de fles leeg.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be