FE-13TM Gasblussysteem

FE-13TM is een blusmiddel onder hoge druk, gefabriceerd door Dupont. Het wordt gebruikt voor de bescherming van computerlokalen, archieven en elektrische uitrusting.

  • Ruime veiligheidssmarge voor bemande zones.
  • Geen ozonvernietigend effect.
  • Geschikt voor lage temperaturen (-40°C).
  • Geschikt voor hoge plafonds (+7,5 m).
  • Toepasbaar voor hoge blusconcentraties.
  • Niet-geleidend.
  • Laat geen residu na.
  • Opgenomen in ISO14520 en NFPA2001.

FE-13TM is een blusmiddel onder hoge druk, gefabriceerd door Dupont. Het wordt gebruikt voor de bescherming van computerlokalen, archieven en elektrische uitrusting en is zeer geschikt voor gebruik in ruimtes met temperaturen tot –40° C of ruimtes met een plafond van 7,5 m of hoger.

Alhoewel het een chemisch blusmiddel is net zoals Halon 1301, blust FE-13TM voornamelijk door absorptie van de warmte in het vlammenfront. Halon 1301 blust branden zowel door absorptie van de hitte (fysisch) en door het verwijderen van de vrije radicalen (chemisch).

FE-13TM laat geen residu na, noch bij brand, noch bij ontlading zonder brand. Het is een erg veilig middel voor het gebruik in lokalen waar mensen werken of verblijven. De meeste systemen met FE-13TM zijn ontworpen voor concentraties van 16% terwijl het NOEAL-niveau voor dit gas 50% bedraagt. Momenteel is er geen enkel brandblusmiddel op de markt met zo’n ruime veiligheidsmarge.

Omdat FE-13TM een natuurlijke dampdruk heeft van 44 bar, is er geen additionele druk door toevoeging van stikstof vereist.

De hardware voor de systemen met FE-13TM werden uit de ervaring met de doeltreffende CO2- en Halon 1301 hogedruksystemen ontwikkeld. Het chemisch blusmiddel wordt opgeslagen in stalen naadloze hogedruktanks en wordt via een ventiel uitgestoten.

Het gamma sproeikoppen werd speciaal ontworpen voor de FE-13TM karakteristieken. De sproeikoppen kunnen werken vanaf een plafond met een hoogte van 7,5 meter en toch nog altijd 9 meter bij 9 meter besproeien. Er is zowel een sproeikop voor 180° als voor 360° beschikbaar.

Er zijn modulaire en gecentraliseerde blussystemen. Modulaire systemen bevatten individuele cilinders die bestemd zijn voor specifieke ruimtes waardoor er minder pijpleidingen vereist zijn. Het onderhoud van de cilinders kan echter moeilijker zijn dan bij gecentraliseerde systemen. Gecentraliseerde systemen zijn gemakkelijker te onderhouden, maar er zijn meer pijpleidingen nodig om het chemisch middel over alle beschermde lokalen uit te sproeien.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be