IG55

IG-55 (N2/Ar) is een inert gas samengesteld uit 50% Argon en 50% stikstof.

Het is een kleurloos, reukloos en elektrisch niet geleidend mengsel met een relatieve densiteit in vergelijking met lucht van 1,18.
IG-55 wordt onder druk op 200 of 300 bar gestockeerd in stalen flessen. Bij lozing laat het gas geen sporen na en blijft de zichtbaarheid in het lokaal perfect behouden.

Gezien het gas een ODP (ozon depleting potential) van nul heeft en het eveneens een zero global warming potential heeft is het een uiterst milieuvriendelijk product.

IG-55 blust door het reduceren van het normale zuurstofniveau in een ruimte van 20% naar 12 à 15 volumeprocent.
Bij dergelijke concentraties kan het verbrandingsproces niet voortbestaan, terwijl aanwezige personen in de beveiligde ruimte nog steeds normaal kunnen blijven ademen.

Door zijn samenstelling en de vermelde concentratie is het product aangewezen voor de bescherming van bemande lokalen.

Typische toepassingen
Computerlokalen
Controlezalen
Serverlokalen
Telefooncentrales

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be