Litex

De Litex 9L blussers zijn patroonblussers met binnenliggende drijfgasfles. De activering van de blussers gebeurt door de slagkop in te drukken. Door middel van de slang en sproeikop kan de sproeistraal doelgericht en gedoseerd op de brandhaard gericht worden.

Het blusmiddel bestaat uit water en het additief F400 Encapsulator Agent. Dit additief onderscheidt zich door zeer effectieve bluseigenschappen:

  • Reductie van de oppervlaktespanning
  • Vermeerdering van de oppervlakteafdekking
  • Snellere warmte reductie
  • Inkapseling van de brandstoffen en van de
  • brandbare gassen

Het blusmiddeladditief F-500 is uitstekend geschikt tegen branden van plastics, kunststoffen, rubber en batterijen.

In de brandblusser wordt het additief in speciale patronen opgeslagen die zich pas openen wanneer de blusser geactiveerd wordt. Daardoor is dit model zeer service- en milieuvriendelijk.

Door de intense hitte die ontwikkeld tijdens een batterij brand is het gebruik van PBMs aangewezen. Daarnaast is ook een correcte signalisatie nodig om aan te geven waar de batterijbrandblusser zich bevindt. Die leveren wij mee!

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be