Onderhoud van brandblussers

Draagbare brandblussers zijn belangrijke hulpmiddelen om een brand te bestrijden. Vooral bij een begin van brand zijn ze nuttig omdat ze draagbaar en snel bereikbaar zijn én door één persoon onmiddellijk gebruikt kunnen worden.

Het is dus belangrijk dat in een eerste fase de studie over aantallen, types en spreiding uitgevoerd wordt door mensen met voldoende ervaring, achtergrond, opleiding en kennis.Men moet er zich van bewust zijn dat de bruikbaarheid van draagbare brandblussers grotendeels afhangt van een behoorlijk onderhoud en het juiste gebruik. Daarnaast moeten aantal, grootte en type in functie van het te beschermen risico bepaald worden, waarbij rekening wordt gehouden met een oordeelkundige plaatsing en signalisatie.

In een volgende fase is het van levensbelang dat deze toestellen door competente personen en bedrijven onderhouden worden, om hun vlekkeloze werking te garanderen. Daarom is het belangrijk onderhoud te laten uitvoeren door bedrijven die gecertificeerd werden volgens NBN S21-050. Alleen op deze manier heeft U een garantie van goede uitvoering.

Er is geen groter gevaar dan een vals gevoel van veiligheid!

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be