Watermist blussysteem

Watermist-systemen blussen zowel klasse A, B, en C-branden snel en efficiënt en elimineren het heropflakkeringsgevaar. Ze verwijderen de toxische gassen en rook en zijn zuinig in het verbruik van water bij het blussen.

  • Goedkoop: minimale kost aan blusmiddel.
  • Ecologisch: schaadt het milieu niet.
  • Elektrisch niet-geleidend (gedemineraliseerd water).
  • Efficiënt voor branden met ontvlambare vloeistoffen.
  • Geen beschadiging aan het beschermde materiaal en veilig voor het personeel.
  • Reductie van de waterschade vergeleken met de conventionele watersystemen.
  • Significante reductie van de temperatuur in de omsloten ruimte.
  • Verwijdering van toxisch gas en rook door het wassen.
  • Meerdere blussingen mogelijk.

De brandbeveiligingssystemen met watermist zijn een geschikt alternatief voor de blussystemen met Halon. Bovendien zijn ze geschikt voor gebruik in andere moderne brandbeveiligingssystemen.

Watermist-systemen blussen zowel klasse A, B, en C-branden snel en efficiënt en elimineren het heropflakkeringsgevaar. Ze zijn het beste geschikt voor het blussen van brandhaarden met gloeiresten. Ze verwijderen de toxische gassen en rook. Het belangrijkste voordeel is het zuinig verbruik van water bij het blussen.

Tegenwoordig worden watermist-systemen gebruikt voor de brandbeveiliging in de scheepvaart, in machinekamers, informatieverwerkingscentra en openbare plaatsen. De industriële toepassing ervan neemt toe. Zo worden ze gebruikt voor de beveiliging van turbinekamers, machinekamers, generatorruimtes, datacenters, archieven, metrostations, ondergrondse ruimtes.

Over watermist-systemen werd nog maar 1 norm gepubliceerd, de NFPA 750-norm. Die bepaalt welke methodologie gevolgd moet worden voor design, installatie en testen van het systeem. Verder omschrijft die norm ook welke delen en welke documentatie vereist zijn voor de goedkeuring van het systeem. De fabrikant is verantwoordelijk voor de design en engineering.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be