Kanaalmelders

In geval van brand, kunnen luchtbehandelingskanalen in een gebouw een bron van verspreiding van rook en brand zijn. Hierdoor kan er een verspreiding van rook over verschillende delen of zelfs in heel het gebouw plaatsvinden, met alle dramatische gevolgen vandien. Om die reden is het cruciaal een detectie in de luchtkanalen te voorzien. Echter heeft de luchtsnelheid in de luchtkanalen, een negatieve invloed op de detectiekwaliteit. Om aan dit probleem tegemoet te komen ontwikkelde Morley-IAS by Honeywell speciale kanaalmelders voor toepassing in luchtkanalen. Deze kanaalmelders nemen een luchtmonster uit het luchbehandelingskanaal af, om vervolgens buiten de verstorende luchtstroming te analyseren. In geval van brand kan er meteen een actie volgen door een klep te sluiten of de luchtbehandeling stil te leggen, zodat verdere verspreiding van beginnende rook wordt verhinderd.

DNRE

Analoge luchtkanaalmelder

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be