Blussystemen

Kritische locaties vragen niet alleen om passieve beveiliging, maar ook om actieve beveiliging die erin bestaat een beginnende brand automatisch te bestrijden. Gasblussystemen die het zuurstofniveau in een ruimte verlagen zijn daarin zeer effectief. Naargelang de aard van het te beschermen risico wordt gekozen voor een automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.De aansturing van dergelijke gasblusinstallaties gebeurt met een specifieke elektronische bluscentrale die de hele installatie overwaakt en zorgt voor een acurate aansturing.

BLUSCENTRALES

VSN-RP1r+ bluscentrale voor 1 zone

HANDMELDERS VOOR BLUSSING

Drukknoppen voor manuele activatie (geel) en noodstop (blauw) volgens EN12094-1

NOODSIGNALISATIEBORDEN

Signalisatiepanelen voor “blussing actief” indicatie

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be