Conventionele centrales

Het principe van conventionele brandmeldtechnologie wordt ook na vele jaren, vandaag de dag nog steeds veelvuldig toegepast. Het basisprincipe berust op stroommeting van de aangesloten elementen in één zone, waardoor een brandalarm in die zone kan worden gedetecteerd. Deze technologie geeft niet de mogelijkheid om een precieze locatie van de detectie weer te geven. Om die reden worden conventionele systemen doorgaans toegepast in kleinere installaties.

Voor het beveiligen van kleine risico’s volstaat meestal een conventionele, niet adresseerbare detectiecentrale op basis van het open lussysteem.

scholen
restaurants
kinderdagverblijven

CONVENTIONELE BRANDMELDCENTRALES

Controle- en signalisatieuitrusting voor conventionele brandmeldsystemen

CONVENTIONELE MELDERS

Conventionele melders reeks: ECO1000

KANAALMELDERS

Voor detectie van rook in luchtbehandelingskanalen

HANDMELDERS

Diverse types conventionele handmelders

SIRENES EN FLITSLICHTEN

ENSCAPE alarmgevers

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be