ISOX-8 lussplitter module

De ISOX-8 module maakt deel uit van het gamma analoge modules voor werking met de Morley-IAS analoge brandmeldcentrales. Het werkingsprincipe is gelijk aan dat van de isolator- of kortsluitmodule, namelijk de MI-DISO. De ISOX-8 isolatormodule kan dan ook gezien worden als een compacte uitvoering van 8 isolatormodules. Dit geeft de mogelijkheid om vanuit een analoge lus 4 gesloten deellussen te creëren voor aansluiting van brandmelders, handbrandmelders en/of modules.

De ISOX-8 module wordt steeds in de behuizing van de brandmeldcentrale geplaatst. Niet alleen wordt er een aanzienlijke plaatsbesparing gerealiseerd i.v.g met 8 losse isolatormodules, maar daarnaast zal de bedrading snel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden dankzij de inplugbare connectoren.

Voor gebouwen met meerdere bouwlagen biedt de ISOX-8 kaart interessante mogelijkheden. Volgens de Belgische installatienorm NBN-S21-100 mag een analoge lus maximum twee bouwlagen doorlopen. Indien echter het aantal brandmelders verdeeld over deze bouwlagen een stuk kleiner is dan 99, kan men de luscapaciteit niet volledig
benutten. Met behulp van de 4 beschikbare deellussen op de ISOX-8 kaart kan dat wel. In dat geval wordt de hoofdlus in meerdere deellussen opgesplitst zodat deze op hun beurt telkens twee bouwlagen mogen doorlopen hetgeen de lusbezetting ten goede komt. Er dient echter rekening gehouden te worden met volgende voorschriften:
– Het totale aantal brandmelders, handbrandmelders of modules verdeeld over de deellijnen is steeds gelimiteerd op 99 brandmelders en 99 modules/handbrandmelders.
– De toestand van de deellijnen is af te leiden a.h.v. de LEDs (LED1 tot LED 8):
   – LED licht op: betrokken deellijn is operationeel
   – LED uit: er is een kortsluiting aanwezig op die deellijn.
– De ISOX-8 wordt apart gevoed met 24Vdc, dit kan door de 24Vdc uitgang van de centrale of door een externe voeding. Indien de ISOX-8 kaart gevoed wordt door een externe 24 Vdc voeding, dan is het nodig de massa’s van de
brandmeldcentrale en externe voeding aan elkaar te koppelen.
– In geval van kortsluiting of onderbreking op eender welk punt van een (deel)lus mogen er maximaal 32 identificeerbare punten wegvallen.

• Compacte kaart met 8 isolatiemodules
• Compatibel met analoge M-IAS lusprotocol
• Inplugbare connectoren voor eenvoudige
aansluiting
• Geschikt voor analoge lussplitter naar 4
gesloten deellussen
• Geschikt om tot 8 open lijnen (bestaande
conv. bekabeling) te recupereren
• LED statusindicatie per isolatormodule
• 24Vdc gevoed

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be