MI200-S2 digitale melders

De revolutionaire MI200-S2 melderreeks bevat een geheel nieuw melderplatform, dat het nieuwe digitale protocol bevat. Het nieuwe protocol laat toe dat er tot 159 melders (indien toegestaan door de lokale installatienorm) op één lus geïnstalleerd kunnen worden en het verschaft een betere controle, configuratie en elementbeheer van de melders zodat het volledige systeem optimaal aangepast kan worden aan de locatie. Dit resulteert in meer gebruiksflexibiliteit van het gebouw dan ooit tevoren.

• Complete adresseerbare melderreeks met digitaal protocol

• Al dan niet beschikbaar met geïntegreerde kortsluitisolator
• Driekleurige statusLED’s (rood, groen en amberkleurig)
• 2 roterende adres decadeschakelaars (1 – 159)
• Compatibel met adresseerbare Morley-IAS brandmeldcentrales
• Nieuw mechanisch platform inclusief een revolutionaire meetkamer met verhoogde immuniteit tegen ongewenste alarmen
• Verbeterde detectie bij meerdere brandtypes
• Verbeterde weerstand tegen ongewenste alarmen ingevolge stof en insecten
• Puur wit als standaardkleur voor uniformiteit in moderne gebouwen
• 100% mechanisch en elektrisch “backwards” compatibel
• Nieuw ontwerp van de sokkel als aanvulling op de MI200-S2 melders
• CPD gecertificeerd volgens EN54

In de MI200–S2 reeks zijn er 6 verschillende melders beschikbaar met geïntegreerde isolator (S2I) of zonder isolator (S2) en standaard leverbaar in de kleur puur wit. De verschillende types melders en hun typische kenmerken zijn de volgende:

De MI-PSE-S2(I) optische rookmelder beschikt over een geheel nieuw ontwerp van de meetkamer de welke het resultaat is van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Dit resulteert in een verbeterde respons, verminderde gevoeligheid voor stofafzetting in de meetkamer en minder ongewenste alarmen ingevolge insecten en ongedierte die tot in de meetkamer doordringen. De inplugbare melder gebruikt geavanceerde processorcircuits uitgerust met filters om storende omgevingsinvloeden (elektroruis) te neutraliseren. De brandmelders worden gecontroleerd door “embedded software” die complexe algoritmen uitvoert, om het risico op ongewenste alarmen verder te verminderen en de detectiesnelheid te verbeteren. De MI-PSE-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PSE-S2I).

De MI-PTSE-S2(I) optisch-thermische multi-criteramelder geeft thermisch detectie-ondersteuning aan de optische meetkamer om een nog hogere immuniteit tegen ongewenste alarmen en een snellere respons op een brede waaier aan aanvangende brandhaarden te kunnen bieden. De inplugbare melder combineert twee aparte detectie-elementen dewelke als één melder functioneren dankzij de “embedded” software. De thermische melderfunctie combineert thermistortechnologie met een software gecorrigeerde lineaire temperatuurrespons. In omgevingen waar tijdens normale dagactiviteiten een potentiële kans op ongewenste alarmen bestaat, kan de multicriteriamelder zodanig geconfigureerd worden dat deze enkel in thermische mode functioneert, waarbij automatisch wordt overgegaan op volledige optisch-thermische functionaliteit tijdens niet bemande periodes. De MI-PTSE-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-5, EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PTSE-S2I).

De MI-PTIR-S2(I) is het milieuvriendelijke alternatief voor de ionisatiemelder volgens een meer dan 60 jaar oude technologie. De melder biedt een vergelijkbare detectiesnelheid als de ionisatietechnologie bij een snel ontvlammende brand en is minder vatbaar voor ongewenste alarmen. Deze unieke multicriteriamelder is het ontwerp van een combinatie van optische-, thermische- en infrarode sensortechnologie. De geheel geïntegreerde IR-sensor is een vernuftig staaltje van innovatieve techniek dewelke zijn bijdrage levert in de ondersteuning van de alarmbeslissing. Deze melder kan zonder twijfel gebruikt worden in ruimtes waar het grootste risico komt van snel ontwikkelende vlambranden. De MI-PTIR-S2(I) multicriteriamelder biedt een ongeziene immuniteit tegen ongewenste alarmen. Behalve dat deze melder een efficiënt alternatief vormt voor de ionisatiemelder, biedt hij een betere performantie in vergelijking met alternatieve detectietechnologieën zoals “dual angle” en “dual wavelength” optische melders en optisch-thermische melders. De integratie van continue overwaking van de drie belangrijkste brandcriteria versnelt de reactietijd van de MI-PTIR-S2(I) gevoelig, en biedt tegelijk de grootste immuniteit tegen ongewenste alarmen. De gesofistikeerde multicriteriamelder baseert zijn werking op de verschillende sensorsignalen die dankzij “embedded” software op dynamische wijze worden geïnterpreteerd en verwerkt. De MI-PTIR-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-5, EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PTIR-S2I).

De MI-FHSE-S2(I) en MI-HTSE-S2(I) zijn adresseerbare vaste temperatuurmelders die gebruik maken van thermistoren en micro-processortechnologie voor een snelle reactietijd en lineaire temperatuurmeting. Hun lineaire reactie zorgt ervoor dat deze brandmelders gebruikt kunnen worden bij temperaturen van 58°C (klasse A1S) tot 78°C (klasse BS). De MI-RHSE-S2(I) brandmelder maakt gebruik van dezelfde thermistor en microprocessortechnologie om een alarm te geven wanneer de temperatuur met meer dan 10°C per minuut stijgt of wanneer de temperatuur een drempelwaarde van 58°C overschrijdt (klasse A1R). Bij de integratie van het ”advanced” protocol in de Morley-IAS brandmeldcentrales zullen de drie versies op termijn geconfigureerd kunnen worden als een 58°C of 78°C vaste temperatuurmelder of als een 58°C TVC melder. Om de compatibiliteit met vroegere systemen en continuïteit van de certificaten te garanderen blijven de drie versies evenwel beschikbaar als drie verschillende artikelen. De MI-FHSE-S2(I), MI-HTSE-S2(I) en MI-RHSE-S2(I) zijn gecertificeerd volgens EN54-5 (en EN54-17 voor MI-FHSE-S2I, MI-HTSE-S2I en MI-RHSE-S2I).

De gevoeligheidsniveaus van de MI200-S2 melders zijn instelbaar op de Morley-IAS brandmeldcentrale waardoor de gevoeligheid van de melders steeds aangepast kan worden aan de omgeving waarin deze worden geïnstalleerd.
De MI200-S2 reeks brandmelders bevatten twee driekleurige statusLEDs voor 360° zichtbaarheid en om de status per brandmelder visueel en lokaal weer te geven. In normale werking knipperen de statusLED’s groen en zullen deze continue rood oplichten in geval van alarm of amber bij storing. Opgelet, dit is enkel van toepassing indien de Morley-IAS brandmeldcentrale over het digitale protocol beschikt. Het al dan niet knipperen van de LED’s in normale toestand kan via de brandmeldcentrale in of uitgeschakeld worden.
De volledige reeks MI200-S2 brandmelders zijn milieuvriendelijk en worden geproduceerd conform de WEEE en RoHS richtlijnen. De brandmelders zijn mechanisch en elektrisch “backwards” compatibel met de MI-reeks brandmelders en vroegere types analoge Morley-IAS brandmeldcentrales.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be