Deafgard brandalarm voor doven en slechthorenden

Doven en slechthorenden lopen het gevaar een brandalarm niet te horen. Met Deafgard biedt Statamat een veilige, wettelijke en kosteneffectieve oplossing. Deafgard zorgt voor een draadloze communicatie van het brandalarmsignaal naar doven en slechthorenden.

Kenmerken Deafgard

• geen installatie nodig
• draadloze technologie
• wordt automatisch geactiveerd als het brandalarm weerklinkt
• verzekert brandalarm conform de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
• failsafe dubbele batterijvoeding
• wekker optie voor doven en slechthorenden

Deafgard

Deafgard is een verplaatsbaar draadloos systeem dat reageert op het akoestisch signaal van het brandalam. Het toestel, dat naast het bed geplaatst wordt, omvat flitslicht van hoge intensiteit en een trilkussen. Het trilkussen wordt onder het hoofdkussen geplaatst en wekt de slaper bij alarm. Het flitslicht en het LCD-scherm geven de visuele bevestiging dat het brandalarm weerklinkt, zodat men tijdig het gebouw kan verlaten.

In hotels kan Deafgard bijvoorbeeld overhandigd worden aan doven en slechthorenden bij aankomst. De verantwoordelijke controleert de werking van het toestel en toont de gast hoe het toestel werkt, waarna deze het kan meenemen naar zijn kamer.

Ook in rusthuizen kan Deafgard een belangrijk hulpmiddel zijn in de brandveiligheid.

Normen en keuringen

EN61000-6-1:2001 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1 : Generieke normen – Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen
EN61000-6-3:2001+A11:2004 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Algemene normen – Emissienorme voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be