Pictogrammen & Veiligheidssignalisatie

Veiligheidssignalisatie

Het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 regelt de ‘veiligheids- en gezondheidssignalering’ in België en is volledig gebaseerd op de Europese Richtlijn 92/58/EEG. Bij stroomuitval of andere calamiteiten moeten signalisatie en evacuatieplannen goed zichtbaar blijven. In het KB wordt hierover gezegd: “Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden dienen fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht te worden gebruikt.” Om die reden wordt er ook vanuit Europa steeds meer aangestuurd op het gebruik van fotoluminescerende signalisatie, bovenop de noodverlichting.

Als we veiligheidssignalisatie willen of moeten aanbrengen zijn hierop verschillende normen, wetgevingen en voorschriften van toepassing. Zo is er naast voornoemd KB de NBN EN ISO7010:2012 die symbolen en kleuren definieert die hiervoor gebruikt moeten worden op werkplekken en openbare ruimtes. Op termijn zullen de bestaande pictogrammen in het kader van de harmonisering vervangen worden door deze aangepaste symbolen.

In de ISO 16069-norm worden de principes beschreven voor visuele componenten die gebruikt worden om een vluchtwegaanduiding te maken.

ISO 23601:2009 legt vast welke informatie de evacuatieplannen moeten bevatten (o.a. vluchtroutes,  locatie van brandbeveiligingsapparatuur, veiligheidsinstructies voor gasten en bewoners) en hoe ze er moeten uitzien. Deze informatie kan ook gebruikt worden door  de brandweer bij interventies.

 

Picto evacuatie en redding

Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met wit pictogram op groene achtergrond. De groene kleur moet minimum 50% van het bord innemen.

Voor signalisatie van uitgang, nooduitgang, te volgen richting, EHBO-post, telefoon voor redding en eerste hulp.

Picto brandbestrijding

In geval van brand, is het levensnoodzakelijk om in 1 oogopslag de nodige informatie te vinden voor het goede verloop van de strijd tegen een startende brand alsook voor een eventuele evacuatie. Statamat heeft een compleet assortiment pictogrammen in brandbestrijding om onder deze omstandigheden het risico zowel op menselijk als materieel vlak te beperken.

VERBOD

Verbodsborden zijn niet enkel belangrijk in het verkeer voor algemene veiligheid, maar zij staan ook in voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer, openbare gebouwen, …

Deze borden geven een bepaalde functie aan, die niet mag uitgevoerd worden.

Statamat beschikt over een zeer ruim assortiment verbodsborden.

GEBOD

Gebodsborden wijzen op een verplichting voor algemene veiligheid en gezondheid.

Deze zijn zeer belangrijk op de werkvloer en geven aan waar er bescherming nodig is (VCA).

Statamat kan u alle gebodsborden aanbieden volgens ISO 7010.

WAARSCHUWING

Waarschuwingsborden wijzen op een bepaald gevaar, door hun signalerende werking zie je meteen voor welk bepaald risico je moet oppassen.

AANWIJZING

Aanwijzingsborden zijn gekend in het verkeer, de scheepvaart, maar ook in openbare gebouwen, zorgverlening, …

Zij hebben vooral een informatieve waarde om op een taalonafhankelijke manier mensen wegwijs te maken.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be