Rook- en warmteafvoer

Nagenoeg 90% van alle dodelijke ongevallen bij brand zijn niet te wijten aan het vuur zelf, maar aan de giftige rookgassen, die vrijkomen tijdens een brand. Dit brengt ons bij de belangrijkste doelstelling bij brand: het beschermen van mensenlevens. Daarnaast zal men ook trachten om de materiële schade te beperken.

Dit wordt bereikt door, bij het ontstaan van een brandhaard, hitte, rook en vrijkomende gassen zo snel mogelijk af te voeren. Studies hebben aangetoond dat het toepassen van rook- en warmteafvoer, de kans op lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen aanzienlijk reduceert.

Het principe

Wanneer er brand ontstaat in een gesloten ruimte, dan wordt deze in een mum van tijd gevuld met rook en toxische gassen, waardoor de normale evacuatiewegen nagenoeg onbruikbaar worden. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat de kans op een explosieve zelfontbranding, flashover, zeer groot wordt.

Met een RWA-systeem worden gelijktijdig rookluiken en ramen geopend. De rook en hitte kunnen dan uit de ruimte afgevoerd worden, hierdoor vergroot de zichtbaarheid en zullen de evacuatiewegen van rook gevrijwaard blijven. Bijkomend zal het bestrijden van de brand op een makkelijkere manier aangepakt kunnen worden doordat de plaats van de vuurhaard beter kan gelokaliseerd worden.

Nagenoeg 90% van alle dodelijke ongevallen bij brand zijn niet te wijten aan het vuur zelf, maar aan de giftige rookgassen, die vrijkomen tijdens een brand. Dit brengt ons bij de belangrijkste doelstelling bij brand: het beschermen van mensenlevens. Daarnaast zal men ook trachten om de materiële schade te beperken.

Dit wordt bereikt door, bij het ontstaan van een brandhaard, hitte, rook en vrijkomende gassen zo snel mogelijk af te voeren. Studies hebben aangetoond dat het toepassen van rook- en warmteafvoer, de kans op lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen aanzienlijk reduceert.

Het principe

Wanneer er brand ontstaat in een gesloten ruimte, dan wordt deze in een mum van tijd gevuld met rook en toxische gassen, waardoor de normale evacuatiewegen nagenoeg onbruikbaar worden. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat de kans op een explosieve zelfontbranding, flashover, zeer groot wordt.

Met een RWA-systeem worden gelijktijdig rookluiken en ramen geopend. De rook en hitte kunnen dan uit de ruimte afgevoerd worden, hierdoor vergroot de zichtbaarheid en zullen de evacuatiewegen van rook gevrijwaard blijven. Bijkomend zal het bestrijden van de brand op een makkelijkere manier aangepakt kunnen worden doordat de plaats van de vuurhaard beter kan gelokaliseerd worden.

BRANDDEUR CONTROLE-SYSTEEM

De branddeur-controlepanelen BAZ 04 en BAZ 2 controleren het sluitingsmechanisme van branddeuren in geval van brand. Hierdoor vermijden ze het verspreiden van brand en rook in het gebouw.

KETTINGAANDRIJVING

De kettingaandrijving is klein, compact en zeer krachtig. Het kan gebruikt worden bij om het even welk venster als een elektrische afstandsbediening voor openen, sluiten, duwen of trekken.
De kettingaandrijving is voorzien van een speciale trappenmotor, die de efficiëntie optimaliseert en die hoge belastingen aankan.

RWA-CENTRALES & DRUKKNOPPEN

Het controlepaneel RZN 4402-K werd specifiek ontwikkeld met het oog op standaardisering en bedieningsgemak. Het standaardmodel bevat een geïntegreerde timer voor het onderhoud, verschillende schakels voor het alarm, maar ook schakels, die kunnen aangepast worden bv. voor ventilatie.

TANDSTANGAANDRIJVING

Deze systemen kunnen gebruikt worden bij verschillende types vensters als een elektrische afstandsbediening voor openen, sluiten, duwen of trekken. Bijna elke toepassing of bevestigingswijze is mogelijk door de zeer brede waaier van bevestigingsmaterialen. De tandstangaandrijving biedt de juiste oplossing voor kantelramen, dakramen, veluxramen, verticale of horizontale opstelling, enz.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be