Nog meer veiligheid thuis & op kantoor

Nog meer veiligheid thuis & op kantoor

In deze rubriek vind je belangrijke hulpmiddelen om je woning of kantoor beter te beschermen tegen brand. Naast de draagbare poederbrandblusser of schuimbrandblusser, een blusdeken, rookdetectoren, een CO-melder, kunnen een vluchtladder of speciale impregneermiddelen een belangrijk en bijkomende veiligheid bieden.

Nochtans kunnen dergelijke tragedies met een kleine investering vermeden worden, of op zijn minst beperkt in omvang worden. Het is belangrijk hierbij voor materialen van professionele kwaliteit te kiezen, die voldoen aan de voor dit product in België van toepassing zijnde keuringen of normen.Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur.
Bijna iedereen onderschat de kans dat een brand zich ook in eigen huis of op een kantoor kan voordoen. Toch lees je dagelijks in de krant vele kleine of grote berichten over kleine en grote branden, over CO-vergiftiging of andere huiselijke calamiteiten.

Bij een begin van brand in de keuken is een blusdeken een snel en simpel te gebruiken blusmiddel. In afwachting van een wijziging aan de keuringsprocedure volgens EN1869 worden blusdekens niet meer voorgeschreven voor het gebruik op frietketels. Het is dus aan te raden een aangepast blusmiddel te voorzien voor het beveiligen van dit risico. Hiervoor is een vetbrandblusser aangeraden.

Om stoffen en decoratiematerialen te beschermen tegen brand kan men ze behandelen met een brandvertragend impregneermiddel (Flamelock). Zo kan men kaarsen branden met een veilig gevoel!

Indien de evacuatieweg moeilijk te betreden is, of indien er een calamiteit is op een verdiep onder dit waar je aanwezig bent kun je ook evacueren met een vluchtladder.

Bij brand is het verboden om de lift te gebruiken en te evacueren via de trappenhal. Echter, wat met minder mobiele mensen die eveneens aanwezig zijn? Wat met de typische smalle trappenkallen in België? Hier hebben we eveneens een oplossing voor, de Evacusafe evacuatiestoel.

EVACUATIESTOELEN

Bij noodsituaties moeten gebouwen snel en veilig kunnen ontruimd worden, maar wat met mensen met een beperkte mobiliteit? Daarbij mogen liften doorgaans niet gebruikt worden en is de trap de enige mogelijkheid! Met een evacuatiestoel kunnen minder-mobielen snel, veilig, comfortabel, en nagenoeg verticaal geëvacueerd worden door slechts 1 persoon!

VLUCHTLADDERS 4m en 7,5m

Vluchten is soms moeilijk bij brand als de normale vluchtweg vesperd of onbegaanbaar is. Deze uitwerpbare vluchtladders maken evacuatie van de eerste verdieping mogelijk. Berg de vluchtladder in de nabijheid van uw vluchtraam op, bijvoorbeeld in een kast of onder het bed.

VETBRANDBLUSSER AQUA-MAX 6

De vlam in de pan … of de frietketel? Hou er rekening mee dat de traditionele blussers niet geschikt zijn, en een klasse F blusser moet gebruikt worden om effectief een vetbrand te blussen.

BLUSDEKEN EN1869:1997

Een blusdeken wordt voornamelijk gebruikt in de keuken om brandende voorwerpen af te dekken en door het afsluiten van de zuurstoftoevoer te blussen.

Het STATAMAT blusdeken is vervaardigd uit een zeer soepel onbrandbaar weefsel van glasvezel. Om goed te kunnen afdekken is de soepelheid van het deken namelijk heel belangrijk.

FLAMELOCK

Voorkomen is beter dan genezen, en dit gaat ook op voor bepaalde brandrisico’s. Impregneren met Flamelock is daar een goed voorbeeld van om tot een belangrijk brandvertragend effect te komen.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be