CO – detectoren

De Kidde CO-melders zijn goedgekeurd volgens de Europese Norm EN50291:2001 CO-detectoren voor huishoudelijk gebruik. Ze worden gevoed met 3xAA batterij. Ze hebben een elektrochemische sensor met lange levensduur (7jaar). Er is ook een model beschikbaar met digitaal display waarop de gemeten waarden kunnen afgelezen worden.

Koolstofmonoxide (CO) is een hoogst giftig gas dat vrijkomt bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (gas, kolen, hout, olie, enz.). Het is onzichtbaar, reukloos smaakloos en daarom niet waarneembaar met menselijke zintuigen.  De eerste waarschuwingstekenen dat er zich CO in de lucht bevindt zijn doorgaans hoofdpijn en misselijkheid. In hogere concentraties gedurende korte periodes is CO echter dodelijk!

Bij normale bedrijfsomstandigheden is de hoeveelheid koolmonoxide die vrijkomt bij verbranding in op brandstoffen werkende apparatuur niet gevaarlijk.  Belangrijk hierbij is dat deze apparatuur op de voorgeschreven wijze wordt onderhouden en in goed geventileerde vertrekken is aangebracht.

Er kan echter sprake zijn van een gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide bij o.a. defecte of slecht onderhouden apparatuur, bij een gedeeltelijk of geheel geblokkeerd afvoerkanaal, of bij een onvoldoende geventileerde ruimte.

Typische CO-bronnen zijn de haard, draagbare kook- of verwarmingstoestellen, keukenfornuis, CV-boiler, watergeiser, grill, autouitlaatgas.

De Kidde CO-melder is een autonome detector met ingebouwde batterij met een minimum levensduur van 7 jaar. De meest recente elektrochemische sensortechnologie wordt erin gebruikt. De detector is ultra-compact en esthetisch van design. De automatische sensorregeling en de continue zelftestfunctie verzekeren de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid.

Bij de versie met digitaal display kan u in één oogopslag de gemeten waarden aflezen en zien of de concentratie toeneemt.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
info@statamat.be